2022

Caroline Sofie Teilov-Pedersen: ‘Sammenhæng mellem individers placering på Tirup kirkegård ud fra læsioner relateret til Tuberkulose’

Freia Amanda Strunge Westergaard: ‘An Examination of the Coinfection Rate Between Leprosy and Tuberculosis in the Medieval Population of the Odense Leprosy Hospital, and an Examination of the possible Correlation Between the Osteological Lesions caused by both diseases’

Linea Caroline Due: ‘Cribra Orbitalia, hypoplasier og legemshøjde – ernæringsfejl hos middelalderens børn’

Maja Holst: Traume ved os nasales og frontal process af maxilla, sammenligning mellem mænd og kvinder samt Fyn og Jylland’

Nikita Helena Andersen: ‘Fynske mænd og kvinders mandibler fra middelalderens Danmark: Jylland, Lolland og Fyn’

Nina Nilsson: ‘Korrelationen mellem dentikel i tænderne og alder’

Noah Hulbæk Scheel: ‘Undersøgelse af udbredelsen af LEH i to middelalderlige populationer fra hhv. Sejet og Tirup’

Sofie Kathrine Jørgensen: ‘Det unikke indre – en undersøgelse af metopic suture og torus mandibularis i middelalder kranier’ Projektopgave, biologisk antropologi’

Victoria L. Ross: ‘Tidsmæssige forskelle i knogleindikationsmønsteret relateret til tuberkulose i Horsens’

_________________________

2021

Ayoe Vadum Prehn: ‘Fokal Osteolytisk Syndrom – en nærmere undersgøelse af FOS på Nordby Kirkegård’

Simone Schalls Bjerg & Christel Winkelmann Laursen: ‘Modellering og vækst. En undersøgelse af modellering og vækst i femur og humerus hos børn fra otte danske middelalderkirkegårde’

Sara Næss Elleskov & Josefine Hørsted: ‘Højdevariation in middelalderens Danmark: Fyn og Jylland’

Line Lund Jensen: ‘Femur trochanteric fossa exostoses og femur trochateric medial exostoses. En undersøgelse af aldersmarkører i femur’

Mathilde Sehested Thorslund: ‘Dental Crown Dimensions in Medieval and Post-Medieval Horsens, Denmark. A study on the correleation between changes in dental crown dimensions and stature and an assessment of alternative mechanisms’

Oliver Tolman: ‘Enkomparativ analyse af caries hos individer fra to middelalderlige kirkegårde i Østjylland’

Tómas Emil Ágústsson: ‘Fladtrykninger af lårbens subtrokantiske form En undersøgelse af to danske middelalderkirkegårde’

___________________

2020

Christina Wølch Jensen: ‘Præcolumbiansk syfilis i middelalderens Danmark? En undersøgelse af eksterne syfilislignende læsioner fra Refshale gravpladsen’

Emma Ester Nødebo Andkjær Ørum: ‘En komparativ analyse af erkendt tuberkulose hos individer fra to middelalderlige kirkegårde i Østjylland’

Ida Christiansen: ‘Børne skeletter fra Sct. Mikkel og Tirup. En komparativ undersøgelse af de lange knogler hos børn og unge fra Sct. Mikkel og Tirup, på baggrund af tidligere undersøgelse af skeletternes længde målt i graven’

John Toft Jacobsen: ‘Karies blandt unge og unge voksne fra tre danske middelalderkirkegårde’

Michella Østergaard Christiansen: ‘Cribra orbitalia og porotic hyperostosis i middelalderlige skeletter fra Nordby/Viby Danmark’

_______________________

2019

Cathrine Duelund Kjærgaard: ‘Endokraniale læsioner i børnekranier fra Tirup’

Cecilie Cordua Mattsson: ‘Sporstoffer i børn fra middelalderen i Danmark’

Line Schiellerup Bager: ‘Caries tendenser ift. sukker-indholdet i dansk kost – et bioantropologisk studie’

Smirna Samantha Johansen: ‘Morbus Æbelholt’

____________________

2018

Alysia Vadskjær Grapek: ‘Comparative Osteophyte Formations in the Medieval Cemetery of Saint Alban’s church in Odense, Denmark’

Emil Christensen-Dalsbaard: ‘Populationsmæssige forskelle i størrelsen på calcaneus og talus’

Jasmin Huong Holm Alexandersen: ‘Syfilis i det 1500-1600 århundrede. Sygdomsbillede fra Sortebrødre Kloster’

Julie Baunvig Aagaard: ‘Levede man med, eller døde man af fokal Osteolytisk Syndrom (FOS)?’

Lise Lykke Paulsen: ‘Børnedødelighed i middelalderens Nordby og Hågerup’

Rikke Dahl Olsen: ‘En analyse af sammenhængen mellem arbejdsbelastning og udviklingen af spondylolyse hos mænd på landet og i byerne i middelalderen’

Stephanie Straube Alemanno: ‘På sporet af årsagen bag knogleforandringer betegnet Fokal Osteolytisk Syndrome (FOS)’

Stine Jensen: ‘Computed tomography investigation of compact and spongy bone impacted by syphilis’

Ulrikke Lykke Bendtsen: ‘Sukker kommer til Danmark. Et studie af caries før og efter koloniseringen af Dansk Vestindien.

______________________

2017

Maria Thiel Madsen: ‘Vækst i forbindelse med lineær emaljehypoplasi’

Mette Alexandersen: ‘Alder og køn i Ribe’

Emma K. Steffensen Hansen: ‘Validering af metoden for alderestimering ved måling af de lange knogler i Danmark’

Cæcilie Brix Curtis: ‘Kønsdimorfi på land og i by i middelalderen. Studie af længde og størrelse på armknogler hos individer i Øm Kloster og Ribe Gråbrødre’

Kathrine Vig Nielsen: ‘Undersøgelse af sammenhængen mellem knoglevægt og alder hos middelalderskeletter fra Ribe’

Kathrine Knudsen Møller: ‘Regional undersøgelse af lårbenslængder fra to middelalderlige byer i Danmark, belyst ud fra maksimallængden på femur’

Cathrine Frederiksen Madsen: ‘En komparativ analyse af “catch up growth” hos henholdsvis mænd og kvinder’

_______________________

2016

Christina Vestergård Sørensen: ‘Aldersestimering foretaget på baggrund af fusion mellem de primære og de sekundære ossifikationscentre i sacrum’

Ditte Elisabeth Pelle Kofod: ‘Forskelle i forekomsten af syfilisrelaterede forandringer hos kvinder og mænd – belyst ved analyse af aldersfordeling og virulensfaktor’

Evald Dalsgaard: ‘Sex related enthese differences in Middle Age communities’

Mette Christensen: ‘Syfilis på patella og tibia i 3 udvalgte kirkegårde fra hver sin tidsperiode’

Michelle Haugaard Andersen: ‘En undersøgelse af forekomst af knoglevækst på caput femoris’

Michelle W. Petersen: ‘Undersøgelse af non-metriske variationer blandt middelalderens befolkning i Danmark’

Nina Heineth: ‘Bevaring for Sejet kirkegårds skeletter’

Tobias Højrup Knudsen: ‘En undersøgelse af traumatisk brud ved distal radius på kvinder, en relation fra før i tiden til nyere tid’


2014

Almut Fichte: ‘Håndpræference baseret på asymmetri af humerus’

Imi Bruun Nielsen: ‘Kønsestimering af fødder’

Jane Bækkel Møller: ‘Sammenhængen mellem femur fovea caput og exostoser mht. aldersbestemmelse’

Jeanne Søberg Jørgensen: ‘Tuberkulose blandt børn og unge fra Ribe gråbrødrekloster’

Pauline Gifty Sarquah-Djurhuus: ‘Hvem gnaver af mine knogler når jeg dør – en undersøgelse af hvad der sker ved knoglenedbrydning og hvilke dyr der spiser af knoglerne’


2013

Christina Berg og Terkel Wolff: ‘Befolkningen i Svendborg og Horsens – morfologiske afvigelser på fynske og jyske kirkegårde ved brug af pandemålinger og FORDISC 3.0’

Nina Helbak: ‘Højde og levealder. En analyse af materiale fra Horsens og omegn’


2012

Martin Rasmussen: ‘Udviklingen i prævalensen af knogletuberkulose i Danmark – en analyse af skeletmateriale fra Horsens by og omegn’


2010

Ida Westh Hansen: ‘Kan DSP-metoden hjælpe med at belyse regionale variationer i human kønsdimorfi?’

Jonna Nielsen: ‘Har human kønsdimorfi indflydelse på fraktur frekvens og mønstre?’

Kasper Carøe Hollister: ‘Slidgigt iblandt tre jyske skeletsamlinger. Med udgangspunkt i samlingerne fra Klosterkirken og Ole Worms Gade i Horsens By og Tirup fra Horsens omegn’

Mia Liv Grøsfjeld Bitsch: ‘Lepra læsioner på humeri; en undersøgelse på den mediale epikondyl af spor efter ulnaris nervens involvering ved sygdommen lepra’

Pernille Dahl Pedersen: ‘Comparative analysis of skeletal sexual dimorphism in two Danish, medieval, regional populations’

Vicki R.L. Kristensen: ‘Morfologiske afvigelser på Svendborg Gråbrødrekirkegård’


2009

Eva Forsom and Mette Arenfeldt Christensen: ‘Køns- og aldersvurdering af skeletmateriale fra Segermes, en by i det romerske Nordafrika’

Louise Schelde Jensen: ‘Geografisk spredning af sygdommen FOS – med udgangspunkt i skeletmateriale fra kirkegårdene fra Viborg, Skt. Mikkels Kirke og Odense, Skt. Albani Kirke’

Yuliya R. Møller: ‘Bestemmelse af baggrundsniveauerne af kviksølv og bly i humant knoglevæv fra AD1000-1400’


2008

Mette Wod: ‘Height estimation from skeletal remains’


2007

Anne Østergaard Jensen: ‘Tuberkulose i middelalderens Danmark – En analyse af tuberkulose på skeletmateriale fra Skt. Knud og Sct. Nicolai kirkegård’


2006

Birgitte Ribert: ‘Syfilis i Danmark, 1300-1700 e.Kr. En osteologisk analyse’

Christine Lorentzen Nielsen: ‘Tandrodstransparens – aldersestimering af 103 individer fra dansk middelalder – korresponderer med transistionsanalysen?’

Helene Agerskov Madsen: ‘Frembrud af permanente tænder i Danmark. Et sammenlignende studie af moderne børn og børn fra middelalderen’


2005

Anita Terp: ‘En fastlæggelse af kviksølvniveauet vha Tirup skeletterne’


2003

Dorthe Lyon Jørgensen: ‘Kvinders dødelighed i middelalderen – baseret på skeletmateriale fra tre danske middelalderkirkegårde’


2002

Dorthe Pedersen: ‘Button osteoma i skeletmateriale fra dansk middelalder’