2010

Mette Kjølhede Ramsgaard: ‘Kristen gravskik indtil ca. 1300, – med inddragelse af eksempler fra kirkegården ved Refshale’

Vicki R.L. Kristensen: ‘Morfologiske afvigelser på to kirkegårde i Svendborg’


2009

Peter Tarp: ‘Bly i kremerede knogler – et studie af bly i knogler fra Fyns fortid


2005

Petur Petersen og Michael E. Goodsite: ‘Total Mercury in 40 excavated Faroese and Danish skeletons originating from the pre-industrial period’